Bestuur

 ANBI

Onze instelling staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Dit betekent dat als u giften aan ons geeft (dus géén ouderbijdrage!) u dit kunt aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

 Beleid en doelstelling:

Zie ons informatieboekje en het pedagogisch beleidsplan. (Zie het kopje “Informatie” aan de rechterkant van de website)

 Bestuur

Eens per 5 weken heeft het bestuur een vergadering waarin alle belangrijke punten rond de peuterspeelzaal besproken worden. Vaak nemen ook de leidsters deel aan deze vergaderingen.

Via de mail, de website en ook via de oudercommissie houden we u op de hoogte omtrent de belangrijkste gang van zaken.

Voorzitter:                                         Elske Willemen

Penningmeester en secretaris:          Juultje Molenaar

Algemeen lid:                                    Vacature

 Beloningsbeleid

De leidsters worden uitbetaald conform CAO. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden vrijwillig.

 Activiteiten

De activiteiten zijn beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. (Zie het kopje “Informatie” aan de rechterkant van de website)

 Financiële rapportage

Zie hiervoor de financiële rapportage Stichting peuterspeelzaal Het Klavertje. (Zie het kopje “Informatie” aan de rechterkant van de website)