Bestuur

four_clover Het bestuur van Het Klavertje

Wij zijn allemaal vrijwilligers; iedereen heeft binnen het bestuur zijn eigen functie, maar alles gebeurt in goed overleg met elkaar. We kunnen als bestuur goede bedoelingen en plannen hebben, maar we hechten veel waarde aan de mening en ervaring van de leidsters. Zij zijn voor ouders en hun peuters het eerste aanspreekpunt en vraagbaak!

Eens per 5 weken hebben we een vergadering waarin alle belangrijke punten rond de peuterspeelzaal besproken worden. Vaak nemen ook de leidsters deel aan deze vergaderingen.

Via de mail, de website en ook via de oudercommissie houden we u op de hoogte omtrent de belangrijkste gang van zaken.

four_clover ANBI

Onze instelling staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Dit betekent dat als u giften aan ons geeft (dus géén ouderbijdrage!) u dit kunt aftrekken van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

four_clover Beleid en doelstelling:

Zie ons informatieboekje en het pedagogisch beleidsplan. (Zie het kopje “Informatie” aan de rechterkant van de website)

four_clover Bestuurders

Voorzitter:                                           Sarah van Kerkvoorde

Penningmeester en secretaris:       Hanna Mulder

Algemeen lid:                                     Mies Sonke

four_clover Beloningsbeleid

Wij kennen geen beloningsbeleid, omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

four_clover Activiteiten

De activiteiten zijn beschreven in ons pedagogisch beleidsplan. (Zie het kopje “Informatie” aan de rechterkant van de website)

four_clover Financiële rapportage

Zie hiervoor de financiële rapportage Stichting peuterspeelzaal Het Klavertje. (Zie het kopje “Informatie” aan de rechterkant van de website)