Onstaan en doelstelling

four_clover Het ontstaan

Stichting peuterspeelzaal Het Klavertje is opgericht in de herfst van 1997 vanuit de B’ulah-hoeve en basisschool Matthijsje.

De B’ulah-hoeve is een leef- en werkgemeenschap die leven wil vanuit het Bijbels realisme. Dit betekent dat we iedere dag willen leven en werken vanuit het besef dat de God van de Bijbel betrokken wil zijn bij alles van ons dagelijks leven met de kinderen.

We willen de kinderen en peuters een plek bieden waar ieder kind zich op zijn of haar eigen unieke wijze kan ontplooien en ontwikkelen, binnen de veilige begrenzing van ons samenleven.

four_clover Doelstelling

De doelstelling van onze peuterspeelzaal is:

‘Kinderen van 2 tot 4 jaar regelmatig samen te laten spelen, daarbij op het oog hebbend dat ieder kind uniek is en zich op haar eigen wijze ontwikkelt, binnen de veilige grenzen van ons samenleven.’

Hieruit voortvloeiende doelstellingen zijn:

klavertje Leren samen spelen

klavertje Peuters leren toevertrouwen aan anderen. Dit geldt voor de peuter en de ouders: het is het begin van het losmakingsproces.

klavertje Voor ouders biedt de peuterspeelzaal ook een kans om met de leiding in gesprek te zijn over hun kind.

klavertje We vinden het belangrijk dat we als peuterspeelzaal en ouders samen zorg dragen voor de peuters. De peuterspeelzaal mag een verlengstuk zijn van de ouders.

klavertje Het stimuleren van de taalontwikkeling.

klavertje Het voorbereiden op de basisschool. Dit gebeurt op een speelse wijze, kijkend wat bij de peuter past. Ouders maken tegelijkertijd ook de sfeer van de basisschool mee.

klavertje Aan deze doelstellingen wordt door de praktische invulling van de morgens gewerkt.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.