Onstaan en doelstelling

 Het ontstaan

Stichting peuterspeelzaal Het Klavertje is opgericht in de herfst van 1997 vanuit de B’ulah-hoeve en basisschool Matthijsje.

De B’ulah-hoeve is een leef- en werkgemeenschap die leven wil vanuit het Bijbels realisme. Dit betekent dat we iedere dag willen leven en werken vanuit het besef dat de God van de Bijbel betrokken wil zijn bij alles van ons dagelijks leven met de kinderen.

We willen de kinderen en peuters een plek bieden waar ieder kind zich op zijn of haar eigen unieke wijze kan ontplooien en ontwikkelen, binnen de veilige begrenzing van ons samenleven.

 Doelstelling

De doelstelling van onze peuterspeelzaal is:

‘Kinderen van 2 tot 4 jaar regelmatig samen te laten spelen, daarbij op het oog hebbend dat ieder kind uniek is en zich op haar eigen wijze ontwikkelt, binnen de veilige grenzen van ons samenleven.’

Hieruit voortvloeiende doelstellingen zijn:

 Leren samen spelen

 Peuters leren toevertrouwen aan anderen. Dit geldt voor de peuter en de ouders: het is het begin van het losmakingsproces.

 Voor ouders biedt de peuterspeelzaal ook een kans om met de leiding in gesprek te zijn over hun kind.

 We vinden het belangrijk dat we als peuterspeelzaal en ouders samen zorg dragen voor de peuters. De peuterspeelzaal mag een verlengstuk zijn van de ouders.

 Het stimuleren van de taalontwikkeling.

 Het voorbereiden op de basisschool. Dit gebeurt op een speelse wijze, kijkend wat bij de peuter past. Ouders maken tegelijkertijd ook de sfeer van de basisschool mee.

 Aan deze doelstellingen wordt door de praktische invulling van de morgens gewerkt.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.