Algemene informatie

four_clover Aanmelding, kennismaking en inschrijving

Vanaf de leeftijd 2 jaar en 3 maanden kan een peuter bij ons komen spelen.

Als u wilt kennismaken dan kunt u een mail sturen naar info@peuterspeelzaalhetklavertje.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een korte rondleiding. Vervolgens kunt u aanmelden en wordt er een contract opgesteld. De leidsters komen voor de startdatum bij u thuis om met uw peuter kennis te maken en praktische zaken door te spreken. 

four_clover Dagprogramma

Als de peuters tussen 8.15 en 8.30 uur komen, mogen ze vrij spelen. Hierna volgt meestal een geplande activiteit, bijvoorbeeld verven, plakken of gymmen. Soms wordt er samen een liedje geleerd, spelletjes gedaan, wordt er wat verteld en met elkaar gepraat. Dan gaan we iets eten en drinken. Als het weer het toelaat, gaan we buiten spelen.

Tot slot van de ochtend wordt er nog een boekje voorgelezen. Een uitgebreide beschrijving vindt u in het pedagogisch beleidsplan.

four_clover Basisschool Matthijsje

Omdat de peuterspeelzaal naast basisschool Matthijsje gehuisvest is en er ook zeer nauwe banden mee onderhoudt, is het mogelijk dat ouders van peuters besluiten hun kind op deze basisschool aan te melden. Voor de basisschool zelf is deelname aan de peuterspeelzaal niet vanzelfsprekend ook aanmelden op Matthijsje.

Wanneer ouders willen aanmelden, kunnen zij contact opnemen met de directeur. Belangrijk hierbij is om uw kind een half jaar voor het 4 jaar wordt aan te melden i.v.m. de aanmeldingsprocedure (rondleiding school door ouders, gesprek met het team, bezoek ouderavond, gesprek met het bestuur)

four_clover Ouderavonden

Twee keer per schooljaar zullen er ouderavonden plaatsvinden. Beide avonden starten om 20.00 uur.

Op deze avonden hopen we van elkaar te horen hoe het gaat en zal er altijd een onderwerp centraal staan, zoals gehoorzamen, waarom gym?, voorlezen, regels, taalontwikkeling, enz. Vanuit de ouders of de oudercommissie kunnen ook onderwerpen aangedragen worden. In het laatste gedeelte van de ouderavond zal er ook regelmatig schoongemaakt worden.

four_clover Vakanties en vrije dagen

Voor het lopende schooljaar houden we dezelfde vakanties aan als basisschool Matthijsje. Hierover komt een apart bericht aan het begin van het schooljaar of bij het bezoek aan ouders thuis.

four_clover Oudercommissie

Omdat Het Klavertje een particuliere peuterspeelzaal is, hebben we een oudercommissie. De commissie bestaat uit 3 ouders van peuters die op dat moment op de peuterspeelzaal zijn. Graag willen we jullie uitnodigen om zitting te nemen in de oudercommissie. Wij vinden het belangrijk dat ouders ons (leidsters en bestuur) kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van de peuters. Er zal in ieder geval twee keer per jaar vergaderd worden met het bestuur. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met één van de leden. Ook kan het ‘reglement oudercommissie’ opgevraagd worden bij het bestuur.

four_clover Klachten

Het Klavertje heeft een professionele klachten-procedure. Dit protocol kunt u te allen tijde inzien en u kunt eventueel een exemplaar krijgen. Voor uitgebreide informatie over klachten verwijzen wij naar het pedagogische beleidsplan.